Specifieke vragen en verzoek om aanvullingen

Ik heb zelf twee specifieke vragen waar ik graag meer informatie over zou willen hebben. Dat kan per telefoon: 06-51087984, per post: Onno Omta, Bezuidenhout 12, Ede of via omta@omta.info.

  1. Willem Dirk Omta schreef in zijn bijdrage uit 1967 voor Norma Field-Omta’s verhaal over de Omta’s in de VS (zie de pagina over de Omta’s in de VS) zonder verdere toelichting dat de Omta’s wellicht oorspronkelijk uit Polen komen. Jammer genoeg is hij in 2019 overleden, heeft iemand hier meer gegevens over?
  2. De vader van Derk Arends, Arend Willems is een belangrijk man. Uit een oorkonde van 1750 blijkt dat hij zowel heerlijke rechten als collatiën heeft in Spijk. Willem Dirk Omta schreef in zijn bijdrage uit 1967 voor Norma Field-Omta’s verhaal dat alle zonen van Arend Willems  tot de hoogste kringen van de Provincie Groningen behoorden. Ook Derk Arends is in de Franse tijd één van de rijkste (want hoogstaangeslagen) boeren in het Groninger land. De vraag is nu, waar kwam dat geld precies vandaan?
  3. Ger Snaak vertelde mij mei 2022 dat in het boek “De  afscheiding van 1834 in Groningerland” (deel II, Dr. J. Wesseling) wordt vermeld dat Aldert Derk Omta in het jaar van zijn fussilade in 1944 een handschrift heeft  geschreven: “Overzicht van de Geschiedenis der Gereformeerde Kerk”. Het waren ook op godsdienstig gebied roerige tijden. Onder leiding van Klaas Schilder had de Gereformeerde Kerk/Vrijgemaakt/art. 31 zich afgesplitst van de Gereformeerde Kerken Synodaal. Binnen veel Gereformeerde gezinnen heeft dat tot heftige emoties geleid. Mogelijk is de kerkscheuring in 1944 voor hem aanleiding geweest om zich in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te verdiepen en was hij in 1944 bezig om hierover iets ‘op papier’ te zetten, mogelijk  gekoppeld aan de Afscheiding van 1834 (Hendrik de Cock, Ulrum (zie ook de pagina over Aldert Derks Omta, 1776-1889). Hij heeft dit handschrift echter nooit kunnen inzien, als iemand meer weet over de inhoud of een kopie van dit handschrift in bezit heeft, dan hoor ik dat graag en zorg ik voor direct contact met Ger Snaak.
  4. Derk Arends Omta wordt in de periode 1812-1814 gedetineerd in het Huis van Arrest, Poelepoort Groningen, waarom is mij niet bekend. Als iemand het weet hoor ik dat graag. (https://hdl.handle.net/21.12105/88976589EA3F4A1BAFBD80D301937D11).

Omta en Ompteda