Foto’s van de boerderij De Omtadaborg, 1920-1940

De Omtadaborg is een van de weinige nog overgebleven kop-hals-romp-boerderijen met een dergelijke vorm in de provincie Groningen (afb. 1 t/m 4).

1. De Omtadaborg met het door Luilf Willems in 1867 in neoklassieke stijl verbouwde woonhuis (In: ’t Zandt 1889-1989, blz. 206)

 

2. De Omtadaborg, woonhuis en tuin rond 1920 (Uitg. Bulthuis) 

3. De Omtadaborg in de 30’er jaren

4. De Omtadaborg (achterzijde) omstreeks 1935