Derk Alderts Omta (1824-1896), oudste zoon van Aldert Derks Omta wordt molenaar

Derk Alderts Omta wordt op maandag 8 maart 1824 geboren als oudste kind van  Aldert Derks Omta (1796 – 1889) en Willemina Sijmons Groenewolt (1800 – 1884) en kleinzoon van Derk Arents Omta, de stamvader aller Omta’s. Derk Alderts groeit op in Spijk en trouwt op zijn 24ste in Bierum met de dan 22-jarige Grietje van der Ploeg. Samen krijgen ze 9 kinderen.

DeHoop(3)In het midden van de negentiende eeuw zet mechanisatie ook in het noorden van Groningen de werkgelegenheid in de landbouw onder druk. Derk Alderts zoekt een broodwinning buiten het boerenbedrijf en doet in 1861 een aankoop waar hij later spijt van krijgt: hij wordt eigenaar van de tien jaar oude zaag-, pel- en korenmolen de Hoop in Holwierde. Enkele jaren later koopt hij ook nog in Uitwierde molen de Havik, gebouwd in 1862. Eigenlijk is het molenaarschap tegen zijn natuur in. Want al in 1869 wordt opgetekend: “Onweerstaanbare zucht tot landbouwerij noopt D.A. Omta, zaagmolenaar, Holwierde, spoedig zijn 1 à 2 molens te koop aan te bieden”. De Hoop wordt in 1871 en 1875 te koop gezet.

Harm Willems Bleeker (1849 - 1930) - 2Pas in 1880 krijgt de molen een nieuwe eigenaar: Harm Willems Bleeker (1849 – 1930, op de foto). Deze trouwt dat jaar met Mientje Derks Omta (1849 – 1910), de oudste dochter en het eerste kind van Derk Alderts Omta en Grietje van der Ploeg. Zo blijft molen de Hoop in de familie en kan Derk Alderts verder als landbouwer en molenaar op de Havik, waar hij eigenaar van blijft. Hij sterft op zaterdag 4 januari 1896 in Spijk, een jaar na de sloop van de Havik. Dochter Mientje Derks en schoonzoon Harm Willems wonen en werken dan nog bij en op de Hoop.

DeHoop(4)Willem Bleeker neemt in 1910, het sterfjaar van zijn moeder Mientje Derks Omta, de molen over van zijn vader Harm Willems Bleeker en in 1942 worden de kleinzonen Harm en Reinder gezamenlijk eigenaar. Dat zijn ze maar drie jaar. In april 1945 raakt de molen beschadigd bij de bevrijding van Groningen maar wordt onmiddellijk weer hersteld. Een half jaar later gaat de molen in vlammen op en wordt dan niet meer herbouwd. Het is aannemelijk dat op de ongedateerde en niet beschreven foto links Willem Bleeker en zijn dan nog jonge zonen Harm en Reinder poseren.

Plaats een reactie

Omta en Ompteda