De Omta’s op de Omtadaborg

De graven van Derk Arends en Willem Derks Omta en hun directe familieleden bij de Mariakerk op ’t Zandt

In 1811 eisen de Fransen dat iedere Nederlander een eigen achternaam kiest. Voor het doorvoeren van de dienstplicht en belastingheffingen willen de Fransen weten wie wie is. De zonen van Arend Willems en Geertje Arends kiezen ieder hun eigen achternaam. Willem Arends kiest voor Van der Ploeg, Arent Arends voor Ungersma en Tjasse Arends voor Biewenga. Derk Arends gebruikt de eerste vier letters van de naam van zijn boerderij voor zijn nieuwe achternaam: Omta. Met het aannemen hiervan wordt hij de stamvader van alle in totaal 217 Omta’s die na hem kwamen.

1: Zijaanzicht van de kant van de Mariakerk waar de graven van Derk Arends en Willem Derks Omta en hun directe familieleden zich bevinden

2: Detail van de boom met rechts ervan de graven van Derk Arends en Willem Derks en familieleden

Het graf van Derkje Luilfs Edema (vrouw van Willem Derks, grafsteen 15) is zichtbaar van opzij

3: Schematische weergave van positie van de graven rond de Mariakerk te ’t Zandt. De rode pijl wijst naar de graven van Derk Arends en Willem Derks en familieleden (G. Snaak, 2019)

Van boven (dichtst bij de Mariakerk) naar beneden: Derk Arends, de eerste Omta op de Omtadaborg (grafzerk 10); Martje Klaassens (echtgenote van Derk Arends, 11); Derk Arends (oudste zoon van Derk Arends, 12); Engeltje Derks (dochter van Derk Arends, 13); Willem Derks (vierde zoon van Derk Arends en de tweede Omta op de Omtadaborg,14); Derkje Luilfs Edema (vrouw van Willem Derks, 15)

Omta en Ompteda