De graven van Derk Arends en Willem Derks Omta en hun directe familieleden

1: Zijaanzicht van de kant van de Mariakerk waar de graven van Derk Arends en Willem Derks Omta en hun directe familieleden zich bevinden

2: Detail van de boom met rechts ervan de graven van Derk Arends en Willem Derks en familieleden

Het graf van Derkje Luilfs Edema (vrouw van Willem Derks, grafsteen 15) is zichtbaar van opzij

3: Schematische weergave van positie van de graven rond de Mariakerk te ’t Zandt. De rode pijl wijst naar de graven van Derk Arends en Willem Derks en familieleden (G. Snaak, 2019)

Van boven (dichtst bij de Mariakerk) naar beneden: Derk Arends, de eerste Omta op de Omtadaborg (grafzerk 10); Martje Klaassens (echtgenote van Derk Arends, 11); Derk Arends (oudste zoon van Derk Arends, 12); Engeltje Derks (dochter van Derk Arends, 13); Willem Derks (vierde zoon van Derk Arends en de tweede Omta op de Omtadaborg,14); Derkje Luilfs Edema (vrouw van Willem Derks, 15)

Omta en Ompteda