De Elemaheerd in Godlinze, 1871-1916 van Klaas Aldert Omta

Elemaheerd Godlinze (WP)

De Elemaheerd aan de provinciale grintweg in Godlinze is tot 1871 in handen van de familie Elema. Het is waarschijnlijk dat er dan al honderden jaren  een boerderij op die plek staat: in 1671 wordt Jan Derkszoon genoemd, landbouwer op de Elemaheerd.

Weke Wiertsema & Klaas Alderts Omta WPIn 1871 koopt Klaas Aldert Omta (1836 – 1916) de Elemaheerd. Klaas Aldert is dan elf jaar getrouwd met Weke Jans Wiertsema (1839 – 1918) en verdient de kost als commissionair: een tussenpersoon die in eigen naam overeenkomsten sluit, maar voor rekening van een opdrachtgever. Na de aankoop van de Elemaheerd wordt Klaas Aldert Omta landbouwer. Op de foto links staat hij met zijn vrouw Weke Jans. Het echtpaar krijgt zeven kinderen, waaronder Jan Wiert Omta. Twee kinderen sterven relatief jong (respectievelijk 1 en 36 jaar oud).

Elemaheerd Verkoop (Nieuwsblad van het Noorden, 12-10-1915)In 1900 brandt de schuur van de Elemaheerd af. Deze wordt herbouwd. In 1915 (de Eerste Wereldoorlog is een jaar aan de gang en zeven maanden voor zijn dood) zet Klaas Aldert Omta de Elemaheert ‘Uit de hand te koop’ (advertentie uit Nieuwsblad van het Noorden, 12 oktober 1915). Het is onbekend of kopers wegbleven of dat de prijs die ze wilden betalen te laag was. De Elemaheert blijft tot het einde van zijn leven in het bezit van Klaas Aldert Omta.

Elemaheerd Verkoop (Nieuwsblad van het Noorden, 03-10-1916)Na het overlijden van Klaas Aldert Omta op 1 mei 1916 beslissen de erfgenamen ‘de kapitale boerderij’ wederom in de verkoop te zetten. Notaris Maatjes plaatst op 3 oktober een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden. Tonnis Burema koopt de opstallen aan de Godlinzer Oudendijk en sloopt de boerderij. In de fundamenten wordt een Ommelander munt uit 1622 gevonden. De Ommelanden is de oude naam voor de gebieden in de provincie Groningen die buiten de stad Groningen liggen. Opvallend is de laatste letter van de naam: in 1915 werd Elemaheert met een ’t’ geschreven, waarschijnlijk per abuis.  In 1916 eindigt de naam weer met de gangbare ‘d’ aan het einde, leren historische kranten.

Plaats een reactie

Omta en Ompteda