Arend Willems (1717-1779) en Willem Garms (+/- 1670-?), vader en grootvader van Derk Arends, de eerste Omta op de Omtadaborg

In 1717 wordt in Uithuizermeeden Arend(t) Willems (1717-1779) geboren. Arend(t) Willems is het 10e van de in totaal 11 kinderen van Willem Garms (Garments), landbouwer te Oudeschip, die omstreeks 1670 geboren is in Spijk en zijn tweede vrouw Auke Tjasses (1677-?). In 1690 is hij eerst gehuwd met Martjen Cornelis en in 1695 trouwt hij (waarschijnlijk als weduwnaar) met Auke Tjasses. In het archief van Andreas Spanheim, Rentmeester van de Provincie Groningen, wordt Willem Garms in 1701 genoemd als meier (pachter) van 30 grazen land dat na de Opstand door de Provincie was geconfisqueerd van het klooster Oosterwierum (Heveskes) bij Delfzijl dat in 1586 was verwoest. Arend Willems is een belangrijk man, uit een oorkonde van 1750[i] blijkt dat hij in Spijk zowel heerlijke rechten als collatiën heeft. Hij ondertrouwt  [ii] op 19 november 1751 te Thesinge met de dan 24-jarige Geertje(n) Arend(t)s (1727-1781), dochter van Arent Dercks en Welmoet Jacobs.[iii] Het echtpaar krijgt zes kinderen, vier zonen en twee dochters: Willem Arends (1752-1811), Welmtje Arends (1754-1814), Arent Arends (1756-1823), Tjasse Arends (1759-1825), Auke Arends (1762-?) en tenslotte Derk Arends (1767–1844) die de stamvader van alle Omta’s zal worden.

Specifieke literatuur

Archief Andreas Span­heim, Den-braber.nl/genealogie/bronnen/grn/spanheim_alg.html

[i] P.J.C. Elema, Groninger Archieven 2751, Oorkonde 22-02-1750.

[ii] Dit is nu de boerderij op de Vierhuizerweg 4 te Spijk (Alide Dirktje de Boer-Dojes 1929-2014).

[iii] Van de afstamming van Geertje Arends waarvan de familie uit Thesinge komt is veel meer bekend dan die van Arend Willems. Allereerst trouwt haar betovergrootvader Arend Arends (+/- 1625-1692) eerst in 1649 met Trijntien en daarna +/- 1670 met Corneliske Jacobs, geboren 1648 in Thesinge als dochter van Jacob Jansen en Harmtien. Uit dit tweede huwelijk worden in ieder geval twee zonen geboren: Derk Arends en Hendrik Arends. Derk Arends (1671-?) trouwt op 17-10-1691 met Geertjen Heijnens (1672-?) dochter van Heino Gerryts en Lysbeth. Zij krijgen 4 dochters en twee zonen. Arent Dercks (5 -9-1696-?) is de oudste. Hij trouwt op 7-4 1726 met Welmoet Jacobs en hertrouwt op 30-03-1739 met Rienje (Reinje) Tjasses (1705-?) weduwe van Sybrand Dercks. UIt het eerste huwelijk worden 1 zoon en 4 dochters geboren, waarvan Geertjen Arends de oudste is (de meeste gegevens komen van Alide Dirktje de Boer-Dojes, 1929-2014).

Omta en Ompteda