Afbeeldingen van de Omptedaborg in de 17e eeuw

Aan de Omptedaborg op ’t Zandt ontlenen de Omta’s hun achternaam.

Op afbeelding 1 is de plaats van de Omptedaborg aangegeven met de rode pijl.

1. Detail uit een kaart van ‘Stad en Lande’ van Nicolaas Visscher en Ludolf Tjarda van Starckenborg van omstreeks 1681 met de Omptedaborg bij ‘t Zandt

De Omptedaborg was volgens een artikel in ‘Ter Verpozing, Populair letterkundig wekelijksch bijblad van her Nieuwsblad van het Noorden ‘Een tamelijk groot en forsch gebouw. Het bestond uit drie aaneengesloten gedeelten: rechts het zware hoofdgebouw, het middengebouw met den ingang en het kleinere linkergebouw. Het rechts liggende gebouw herinnert nog eenigzins aan een aloud ‘steenhuis’, het oudste borghtype, eigenlijk een zware verdedigingstoren. Fier stond daar Ompteda met zijn aardige middeleeuwsche topgevels, z’n smalle vensters, zijn levendige torentje’ (zie afb. 2).

2. De Omptedaborg in Ter Verpozing, Populair letterkundig wekelijksch bijblad van her Nieuwsblad van het Noorden

Afbeelding 3 t/m 6 presenteren andere afbeeldingen van de Omptedaborg.

3. De Omptedaborg met het familiewapen van de Ompteda’s, J. Stellingwerf +/- 1723 naar Joris Camp 1672

4. De Omptedaborg, tekening naar Joris Camp, 1672

5. De Omptedaborg op een plaat van Willem en Frederik Coenders van Helpen, 1678

6. Ompta op ’t Zandt, in Schoemaker Atlas, Groningen, Groot Wetsinge 1710-1735